Sencor Liquid (600 SC) BAYER 0,250 l

Dostępność: brak towaru
Cena: 68,00 zł 68.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Bayer
Kod produktu: 34C6-6110A

Opis

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: Bayer Group

Pojemność: 250 ml

Substancja aktywna:

metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 600 g w 1 litrze (52,2%)

Forma: koncentrat

Sposób działania: w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie

Uprawy: ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów

Zwalcza: do  zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych

 

OPIS DZIAŁANIA

Sencor Liquid 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.

Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty.

Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

1. Ziemniak

a) zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.

b) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

c) dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie)

– pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

– drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Do jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i dwuliściennych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG.

a) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości. Sencor Liquid 600 SC 0,3 l/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

b) zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

– pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, środek Sencor Liquid 600 SC stosować w dawce 0,5 l/ha.

– drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości, środek Titus 25 WG stosować w dawce 50 g/ha z dodatkiem adiutanta Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Uwagi:

1. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.

2. Środek stosowany po wschodach (również w mieszaninach) może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności rośliny uprawnej, zwłaszcza odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka, jednak bez ujemnego wpływu na plon.

3. Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaków na Sencor Liquid 600 SC oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy.

5. Nie stosować w ziemniakach odmiany Innovator i Vineta.

 

2. Pomidor z rozsady

a) zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)

– pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

– drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

3. Marchew

a) zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych:

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)

– pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

– drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) w fazie 2-6 liści właściwych

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Wyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się metodą dawek dzielonych.

2. Przy nierównomiernych wschodach marchwi, mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności na najmłodszych roślinach. Objawy te z czasem zanikają i nie mają istotnego wpływu na plonowanie i jakość korzeni.

3. Poziom skuteczności w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej zależy od fazy rozwojowej chwastu i stopnia uwilgotnienia gleby.

 

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

1. Soja

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania: środek stosować do 3 dni po siewie soi (BBCH 00).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Szparagi

a) Rozsadnik

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania: środek stosować do 10 dni po siewie (BBCH 00).

b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Etykieta środka ochrony roślin Sencor Liqui
 • Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek.

c) Plantacje plonujące

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania:
 • a) wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub
 • b) po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwaga!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Osoba kupująca oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 734 406 747
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl