TRIVINO 599,5 SC Innvigo 1l herbicyd

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 375,00 zł 375.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: INNVIGO
Kod produktu: B1A3-227FA

Opis

TRIVINO 599,5 SC 1L

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 250 g/l (20.4%),
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l (25.5%),
penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 37,5 g/l (3.07%).

 

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenican zaliczana jest do grupy 12 (dawnej grupy F1), substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy 15 (dawnej grupy K3), substancja czynna penoksulam zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera trzy substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.
Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Pobierany jest przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Flufenacet zaliczany jest do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i część pod liścieniami kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Penoksulam jest substancją czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej
(ALS/AHAS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Pobierany jest przez liścienie, liście i korzenie chwastów.

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się po zastosowaniu środka na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2-3 liści.

Dawka: 0,30 l/ha
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna
Chwasty odporne: mak polny, chaber bławatek

Dawka: 0,35 l/ha – 0,40 l/ha
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek
Chwasty odporne: mak polny

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,40 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 – 0,40 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1 liścia do połowy fazy krzewienia (BBCH 11-25)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 • W celu ochrony wód gruntowych nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego penoksulam częściej niż co 2 lata.
 • Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
 • W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
 • Stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania form odpornych, dotyczy to również stosowania substancji czynnych należących do odmiennych grup chemicznych, ale o tym samym mechanizmie działania (odporność krzyżowa). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej lub chabra bławatka na substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS (należące do grupy pochodnych sulfonylomocznika lub triazolopirymidyn) należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów
  • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości
  • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania
  • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania
  • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowychchwastów (o różnym mechanizmie działania)
  • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej
  • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów
  • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.
  • używać kwalifikowanego materiału siewnego
  • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska
  • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów
  • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczemmzezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia
 • Środka nie stosować:
  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę,
  • w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C,
  • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
  • na rośliny pokryte szronem,
  • przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Po wykonaniu orki na głębokość:

 • 10 cm można wysiewać kukurydzę
 • 20 cm można wysiewać rośliny strączkowe (groch, itp.) i kukurydzę.
 • 30 cm można uprawiać rośliny oleiste (słonecznik, len), rośliny okopowe korzenne (marchew itp.) i rośliny cebulowe (cebula itp.)

Po upływie dwóch sezonów wegetacyjnych od momentu zastosowania środka bez konieczności wykonania orki można wysiewać kukurydzę, a po wykonaniu orki na głębokość:

 • 10 cm można wysiewać rośliny oleiste (słonecznik, len),
 • 20 cm można uprawiać rośliny okopowe korzenne (marchew, itp.) i rośliny cebulowe (cebula itp.)

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać kukurydzę, po wykonaniu orki na głębokość 10 cm.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza, ciecz wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Nie
wywoływać wymiotów. Wypłukać usta.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

Uwaga!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Osoba kupująca oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 734 406 747
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl